box 3-inkomen

Het kabinet wil vanaf 2025 een nieuw box 3-systeem invoeren, waarbij er belasting wordt geheven over het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement verdwijnt en er komt een compensatieregeling. Waar moet u rekening mee houden?

De uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 verplicht de overheid tot invoering van nieuwe box 3-regels. Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijke rendement op het vermogen worden belast. Ook moet de Belastingdienst spaarders compenseren voor in het verleden ten onrechte geheven belasting.

Nieuw stelsel. Vanaf 2025 moet er een nieuw box 3-stelsel gaan gelden op basis van het werkelijke rendement. Het gaat om een vermogensaanwasbelasting waarbij er jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of -verlies) van aandelen en waardestijging of -daling van onroerende zaken.

Aangifte 2021 en box 3:

Als u terugkrijgt. Als u voor 1 mei aangifte heeft gedaan over het jaar 2021 en een teruggave verwacht, krijgt u in eerste instantie een voorlopige aanslag die gebaseerd is op de ‘oude’ systematiek. Aldus kan de Belastingdienst het terug te ontvangen bedrag als gebruikelijk uitbetalen. Op een later moment krijgt u een definitieve aanslag waarbij rekening gehouden is met de uitspraak van de box 3-procedure. De definitieve aanslag 2021 zou u in het najaar van 2022 moeten krijgen.

Als u niets terugkrijgt. Als u over 2021 aangifte heeft gedaan met daarin een box 3-inkomen en u geen teruggave verwacht, krijgt u dit jaar niet zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, voor 1 juli uw aanslag 2021. De Belastingdienst legt voor deze aangiftes 2021 met box 3-inkomsten voorlopig geen aanslagen op. De aanslagen worden vanaf augustus 2022 gefaseerd opgelegd met het rechtsherstel.