Vaststellingsloket NOW 2.0 pas geopend vanaf 15 april 2021

Met de invoering van de NOW 3.0 is de druk op het UWV flink toegenomen. Op dit moment wordt door hen uitvoering gegeven aan verschillende processen, zoals vaststelling van de NOW 1.0 (sinds 7 oktober jl.) en de subsidieverlening en bezwaarprocedures van de NOW 2.0. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de openstelling van het aanvraagloket van de NOW 3.0 (derde tranche) per 16 november aanstaande. De openstelling voor de vierde tranche staat vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de vijfde tranche op 17 mei 2021.