Nieuwe afdrachtvermindering loonheffing bij investeringen

Als uw onderneming in 2021 en 2022 investeert, kunt u aanspraak maken op de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling moet ervoor zorgen dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijv. nieuwe machines.

Wat houdt de BIK-regeling in?

Afdrachtvermindering. De BIK-regeling komt er kort gezegd op neer dat ondernemingen die investeren recht hebben op een extra afdrachtvermindering. Dit betekent dat u de op het loon van werknemers ingehouden loonheffing niet volledig hoeft af te dragen. Voor investeringen op jaarbasis tot € 5 miljoen geldt er een afdrachtvermindering van 3%, daarboven bedraagt deze 2,44%. De regeling geldt voor de jaren 2021 en 2022. Investeert uw onderneming volgend jaar dus voor een bedrag van € 250.000, dan heeft u recht op een afdrachtvermindering van € 7.500.

Voldoende loonheffing. U moet wel voldoende loonheffing verschuldigd zijn om van deze regeling te kunnen profiteren, maar u hoeft daarvoor dus geen winst te maken.

Naast bestaande investeringsaftrekken. De BIK-regeling kan naast de bestaande investeringsaftrekken (KIA, MIA, EIA en Vamil-regeling) worden toegepast. Uw fiscale voordeel als gevolg van een investering kan dus flink oplopen, zeker bij milieuvriendelijke investeringen.

Aanvragen pas vanaf september 2021

Bij RVO.nl. Om aanspraak te kunnen maken op deze afdrachtvermindering moet u uw investeringen melden bij een speciaal elektronisch loket van RVO.nl. U kunt viermaal per jaar (eenmaal per kwartaal) een aanvraag indienen. U moet per aanvraag minimaal € 20.000 aan investeringen melden. Tip.  Het kan dus soms beter zijn om uw aanvraag niet per kwartaal te doen, maar bijv. over een periode van een half jaar. Let op. Dit gaat helaas allemaal nog wel even duren, u kunt namelijk pas vanaf september 2021 uw investeringen aanmelden. U kunt dus ook pas daarna starten met het toepassen van deze nieuwe afdrachtvermindering.

Toepassen afdrachtvermindering

Via uw loonadministratie. Het toepassen van een afdrachtvermindering loonheffingen verloopt via uw loonadministratie. Het is in feite een korting op de af te dragen loonheffingen. Voor uw werknemers wijzigt er dus niets. Als werkgever houdt u nog steeds evenveel loonheffing in op hun salaris als voorheen. Deze loonheffing kan ook nog steeds volledig door uw werknemers worden verrekend in hun aangifte inkomstenbelasting. Alleen op het bedrag dat u uiteindelijk moet overmaken naar de Belastingdienst, krijgt u door toepassing van de BIK-regeling een korting.

Verklaring. Na uw aanvraag ontvangt u van RVO.nl een BIK-verklaring waarin staat op hoeveel afdrachtvermindering uw onderneming recht heeft. Na ontvangst van deze verklaring mag u deze afdrachtvermindering toepassen in het lopende boekjaar. In eerste instantie geldt dit voor de nog resterende kalendermaanden. Dit is mogelijk onvoldoende, omdat de loonheffing niet verder dan tot nihil kan worden verminderd. In dat geval mogen er ook eerdere kalenderjaren in het boekjaar worden gebruikt om middels een correctiebericht de afdrachtvermindering te effectueren.