Langer de tijd voor terugbetaling te veel ontvangen staatssteun!

Nu de aanwezigheid van het coronavirus langdurigere gevolgen heeft voor onze gezondheid en economie dan dat er in het voorjaar werd gehoopt, komt er samenloop in de uitbetaling en de afwikkelingen van de verschillende regelingen. Terwijl het UWV bezig is met het uitkeren van de voorschotten van NOW 3.0 en voorbereidingen treft voor de subsidieperiode van januari tot april 2021, start de uitvoeringsorganisatie komende week ook met het versturen van de eerste vaststellingen van het definitieve subsidiebedrag van NOW 1.0. De samenloop in deze tijd vinden minister Koolmees ongewenst. Wat speelt er?

Voor bedrijven die ook deze maanden getroffen worden door de crisis of die gesloten zijn om onze gezondheid te beschermen, zal een snelle nabetaling welkom zijn, maar zal een terugbetaling zeer ongelegen komen. Tip. Ondernemers kunnen met het UWV telefonisch een afspraak maken voor een betaalperiode van een jaar. Tip. Minister Koolmees benadrukt dat er ook afspraken over langere termijnen mogelijk zijn. Minister Koolmees: “Ik begrijp dat het voor ondernemers in de eerste fase van de crisis lastig was om het omzetverlies en de loonontwikkeling in te schatten. Veel ondernemers zullen het zekere voor het onzekere hebben genomen. Sommige ondernemers hebben het momenteel zwaar, dus ik heb met het UWV afgesproken dat ze waar dat nodig is coulant omgaan met de betaaltermijnen.”

Minister Koolmees heeft toegezegd dat het UWV coulant moet omgaan met het terugbetalen van te veel ontvangen staatssteun. U kunt met het UWV regelen dat de terugbetaalperiode een jaar of zelfs langer mag duren.