verlenging maatregelen Corona

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van betaling van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Dat schrijft de Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer.

Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 april 2021. Het gaat om het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. Ook het BTW-nultarief op mondkapjes wordt gecontinueerd. Verder gaat het om het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers en de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.