Blijven werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Belangrijkste afwijkende regels

De wetgever vindt het belangrijk dat het voor medewerkers eenvoudiger wordt om door te werken na hun AOW-gerechtigde leeftijd. De regels hieromtrent worden per 1 april 2021 verder versoepeld.

 1. Als de medewerker ziek wordt. Als een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ziek wordt, gelden er soepelere regels.
 • U hoeft geen plan van aanpak te maken.
 • U hoeft de werknemer die langdurig ziek is niet in het tweede spoor te re-integreren.
 • U moet de zieke werknemer maximaal 13 weken zijn loon doorbetalen. Nieuw. Vanaf 1 april 2021 wordt deze periode verkort naar zes weken.
 1. Ontslagbescherming. Ook voor het einde van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer zijn afwijkende regels.
 • Op dit moment is de ontslagbescherming voor de medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt dertien weken.
 • Nieuw. Ook deze termijn wordt per 1 april 2021 verkort naar zes weken. Na deze zes weken kunt u het arbeidscontract dus laten eindigen.
 1. Minimaal het minimumloon. In veel cao’s is bepaald dat de bepalingen van toepassing zijn op medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Dat betekent dat u de cao-lonen niet meer hoeft te hanteren, maar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (de WML) blijft wel van toepassing. Kortom: u moet altijd minstens het minimumloon betalen.
 2. Aanpassing arbeidsduur. De Wet flexibel werken is niet van toepassing op de AOW-gerechtigde werknemer. De werknemer kan u wel vragen de arbeidsduur aan te passen, maar u bent niet verplicht hem daarin tegemoet te komen.
 3. Reorganisatie. Als u binnen uw bedrijf medewerkers moet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, moet u de AOW-gerechtigde werknemer eerst ontslaan.
 4. Vergoeding. Als u de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer beëindigd, hoeft u geen transitievergoeding te betalen.